De flesta har säkert hört ordet "luppren", men vad menas med luppren? Att en sten är luppren innebär att den vane betraktaren ej ser några inre inneslutningar med en lupp som har 10 ggr förstoring (se namn på olika inneslutningar). Benämningen luppren har dock börjat spela ut sin roll och idag graderas diamantens renhet enligt nedan. 


IF
VVS
VS
SI
P1
P2
P3
 
Internally flawless, (IF)
10 ggr förstoring visar inga inre inneslutningar
Very very small inclusions, (VVS) 
Fåtaliga mycket, mycket små inneslutningar som är svåra att urskilja vid 10 ggr förstoring för en van betraktare.
Very small inclusions, VS 
Några mycket små inneslutningar synliga vid 10 ggr förstoring för en van betraktare.
Small inclusions, (SI)
Åtskilliga små inneslutningar lätta att urskilja vid 10 ggr förstoring.
1 Piqué, (P1) 
Inneslutningar som vid 10 ggr föstoring genast kan urskiljas men som inte påverkar ljusåtergivningen.
2 Piqué, (P2) 
Större och/eller talrika inneslutningar som endast svagt minskar ljusåtergivningen. Synliga för blotta ögat.
3 Piqué, (P3) 
Stora och/eller talrika inneslutningar, som betydligt minskar ljusåtergivningen.
* Diamanter med en vikt över 0.50 ct har undergraderingarna: VVS1, VVS2 samt VS1, VS2 samt SI1 och SI2.

Ovanstående bilder är exempel på hur de olika renhetsgraderna kan se ut. Att ge ett helt korrekt utlåtande av en diamants renhet i ett infattat smycke är inte möjligt, då diamanten skall vara lös och noga rengjord innan observation.